Auteur archief

Triumphdicht over den nieuwen Carlejon

Comt nu sotten,ende wijsen;
desen carlejon te prijzen,
al sijdt gij cruepel ofte manck,
sieck, melankolijck ofte crank.

Soo gij maer gaen ghijleiden kondt
naar hasselt toe, gij wordt gesondt,
Voor al eerst godt helpt de crancken,
dan hoorende sulcke klancken,

van den nieuwen carlejon hoort …

Anonymus
admin

Het Carillon

Wanneer de schemer is gevallen,
Deint uit de verte een liedje aan,
De mensen heffen het hoofd en luist’ren
En sommigen zelfs blijven staan.

Daar boven de huizen spitst de toren
Met zijn dak, gekust door de laatste zon.
En door de hoge gebogen ramen
Vliet het lied van het carillon.

En met het scheidend licht der avond
Vermengt zich stil de melodie
En hangt als een sluier in de straten,
Opdat een ieder haar schoonheid ziet.

Conny v.d. Boogaardt
admin

De klokken van Haarlem

De klokken van Haarlem die klinken zoet van toon,
van klingelingeling, van klingelingelang,
van klingelingeling, zo schoon.

Soms klinkt er bij het feestlijk koor
een zware stem plechtmatig door:
bim-bam, bim-bam, bim-bam door.

Maar boven de velden uit
klinkt d’echo van ‘t geluid
langzaam, langzaam, langzaam uit.

Anoniem

admin

Persberichten 40-jarig jubileum van de Eijsboutsbeiaard 2013

Lees het bericht van de Gemeente Zwartewaterland van 18 oktober 2013

Lees het bericht in De Stadskoerier van 4 maart 2013

Lees het bericht in Genemuiden Actueel van 3 maart 2013

Lees het bericht van Varen in de kop van Overijssel van 4 maart 2013

Lees het bericht in Kerk in het midden van 4 maart 2013

Lees het bericht in de Zwartewaterkrant van 6 maart 2013

Lees het bericht in de Stentor van 7 maart 2013

admin

Link persberichten Elburgs Beiaardboek

Lees het bericht in de Bottercourant van 29 augustus 2012

Beluister het verslag van Omroep Gelderland van 29 augustus 2012

Lees het bericht in het Reformatorisch Dagblad van 28 augustus 2012

Lees het bericht in de Bottercourant van 23 augustus 2012

Lees het bericht in het blad Veluweland van 23 augustus 2012

 

admin

Persbericht “Elburgs Beiaardboek”

“Al 35 jaar carillonmuziek in Elburg”

Omdat het dit jaar 35 jaar geleden is dat het carillon voor het eerst klonk over de vestingstad heeft de beiaardier, Martien van der Knijff, het initiatief genomen een ‘Elburgs Beiaardboek’ uit te geven. Maarten Seijbel verzorgt in dit jubileumboek een bijdrage over het ontstaan van het carillon. Het is belangrijk dat dit stukje geschiedenis bewaard blijft. En wie kan dit beter verzorgen dan de man van het eerste uur, die weet van de hoed en de rand. Op woensdag 29 augustus om 14.30 uur zal burgemeester F.A. de Lange het eerste exemplaar overhandigen aan Maarten Seijbel. Dit zal plaatsvinden bij de toren van de Grote- of Sint Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1 Elburg.

 

Hoe komt Elburg toch aan zo’n mooi carillon ?
In 1977 heeft Maarten Seijbel het initiatief genomen om met een aantal andere mensen een echt carillon in de toren te realiseren. Nee, niet zo’n kleintje met 18 klokjes bestuurt door een computer, maar een echt volwaardig carillon wat ook bespeelt kan worden door de beiaardier. Met een klavier, bespeelt met vuisten en voeten, in een aparte speelcabine onder de klokken. Jawel, maar liefst 47 speelklokken strooien hun klanken uit over de stad.

Onder het motto “Een ton voor een carillon” werd geld ingezameld voor een oer-Hollands instrument.
Met behulp van een mobiel carillon van Fa. Eijsbouts uit Asten voor een concert op Koninginnedag, een melkbus actie en allerlei fondsen kwamen de gelden binnen.

In de beginjaren werd er regelmatig door gastbeiaardiers een bespeling gegeven. Sinds 1995 speelt Martien van der Knijff uit Oldebroek op de klokken. En sinds vele jaren steevast op de dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur tijdens de weekmarkt. Ook b.v. voor “Kerst in de Vesting”, “Open Monumentendag” of bij welke gelegenheid dan ook maakt hij muziek om de stad op te luisteren met de prachtige klokkenklanken.

In de afgelopen jaren heeft hij veel muziek voor b.v. piano of ensemble gearrangeerd voor het carillon. Een aantal van deze arrangementen zijn door de gemeente Elburg uitgegeven in het “Elburgs Beiaardboek”. Ter opluistering van het 35 jarig jubileum.

Elke beiaardier in de Lage Landen, Nederland en Vlaanderen (het Mekka van de beiaardcultuur), heeft een exemplaar gekregen om op andere carillons deze muziek te spelen.

admin

Persbericht Carillonconcert 2012

Lees het bericht van De Stadskoerier van 12 april 2012

admin

Video’s van het carillon
admin

Video’s van het carillonadmin

Persbericht 12 april 2011

Actie voor beiaardcultuur Katwijk aan Zee 12-04-2011 Website Reformatorisch Dagblad

KATWIJK AAN ZEE – Beiaardier Martien van der Knijff organiseert in Katwijk aan Zee een actie voor het behoud van het carillon in de toren van het Witte Kerkje aan de boulevard.

Op zaterdag 16 april bespeelt Van der Knijff, beiaardier van Katwijk, samen met vier andere beiaardiers van 12.00 uur tot 18.00 uur non-stop het carillon van het Witte Kerkje. De vier collega-beiaardiers –Gerda Peters, Roy Kroezen, Kenneth Theunissen en Wim Van Den Broeck– komen uit België en Nederland.

Met hun actie protesteren de musici tegen het bezuinigingsprogramma ”Scherp aan de wind” van de gemeente Katwijk. Daarin moet het carillon het ontgelden. Van der Knijff zou nog maar eenmaal per maand de beiaard hoeven te bespelen, en de gebruikelijke concertserie kan volgend jaar niet terugkomen.

„Wat een besparing lijkt, zal de komende jaren een behoorlijke verliespost worden”, aldus Van der Knijff. „Er klinkt nog nauwelijks carillonmuziek als ik maar zo weinig mag spelen. En als ik maar eenmaal per maand de toren opga, wie kijkt er dan tussentijds nog naar het instrument? Het zal snel in verval raken door te weinig controle.”

Daar komt bij dat het instrument, ook als het automatisch speelt, via het klavier werkt. „Dat moet minimaal elke week worden afgeregeld. Als dit niet door de beiaardier gebeurt, moet er een gemeenteambtenaar of iemand van de klokkengieterij naar boven om het instrument af te regelen. Hierdoor lopen de kosten alleen maar op en is de bezuiniging een extra onkostenpost geworden”, zegt de beiaardier, die in Oldebroek woont en ook in Hattem, Hasselt en Elburg als beiaardier werkzaam is.

Volgens Van der Knijff is er juist in de zomermaanden veel belangstelling onder zowel de inwoners van Katwijk als de toeristen voor de carillonmuziek. „Als de concertserie vervalt door deze bezuinigingen, zal de beiaardcultuur die in de afgelopen jaren is opgebouwd, verdwijnen. Katwijk heeft het enige carillon dat aan een boulevard staat; de locatie is uniek in de wereld.”

In 1959 schonk de Katwijkse bevolking een carillon aan de gemeente. Het speelde slecht vijf jaar. Doordat het was aangetast door wind en zout, werd het instrument in 1985 uitgeschakeld. Dat veranderde toen burgemeester Van Montfrans in 1989 aantrad. Zij maakte zich sterk voor de terugkeer van het carillon. De firma Eijsbouts restaureerde vervolgens het carillon en plaatste het in 1992 terug. Vanaf die tijd bespeelt Van der Knijff de beiaard. Twee keer per maand moet hij het instrument fysiek bespelen, de rest van de maand doet een computer het werk.

De vier beiaardiers doen zaterdagmiddag belangeloos mee aan de actie voor het behoud van de beiaardcultuur in Katwijk aan Zee. Naast solistische beiaardmuziek zal er ook vierhandige carillonmuziek klinken. Een goede luisterplaats is naast de kerk in het hofje, of op de boulevard tegenover de kerk. En bij niet te veel wind ook op het strand.

admin