Maandelijks archief 7 maart 2013

Triumphdicht over den nieuwen Carlejon

Comt nu sotten,ende wijsen;
desen carlejon te prijzen,
al sijdt gij cruepel ofte manck,
sieck, melankolijck ofte crank.

Soo gij maer gaen ghijleiden kondt
naar hasselt toe, gij wordt gesondt,
Voor al eerst godt helpt de crancken,
dan hoorende sulcke klancken,

van den nieuwen carlejon hoort …

Anonymus

Het Carillon

Wanneer de schemer is gevallen,
Deint uit de verte een liedje aan,
De mensen heffen het hoofd en luist’ren
En sommigen zelfs blijven staan.

Daar boven de huizen spitst de toren
Met zijn dak, gekust door de laatste zon.
En door de hoge gebogen ramen
Vliet het lied van het carillon.

En met het scheidend licht der avond
Vermengt zich stil de melodie
En hangt als een sluier in de straten,
Opdat een ieder haar schoonheid ziet.

Conny v.d. Boogaardt

De klokken van Haarlem

De klokken van Haarlem die klinken zoet van toon,
van klingelingeling, van klingelingelang,
van klingelingeling, zo schoon.

Soms klinkt er bij het feestlijk koor
een zware stem plechtmatig door:
bim-bam, bim-bam, bim-bam door.

Maar boven de velden uit
klinkt d’echo van ‘t geluid
langzaam, langzaam, langzaam uit.

Anoniem

Persberichten 40-jarig jubileum van de Eijsboutsbeiaard 2013

Lees het bericht van de Gemeente Zwartewaterland van 18 oktober 2013

Lees het bericht in De Stadskoerier van 4 maart 2013

Lees het bericht in Genemuiden Actueel van 3 maart 2013

Lees het bericht van Varen in de kop van Overijssel van 4 maart 2013

Lees het bericht in Kerk in het midden van 4 maart 2013

Lees het bericht in de Zwartewaterkrant van 6 maart 2013

Lees het bericht in de Stentor van 7 maart 2013