Hasselt

Speeltijden

Elke woensdagmiddag van 12.45 uur tot 13.45 uur.

Carillons

G. Wegewaert: (ca. 1640)

Over dit instrument is niet zoveel bekend. Wellicht zal het niet groter zijn geweest dan 3 oktaven.

Hemony: (1662)

In de 17e eeuw is er een instrument gegoten door de gebroeders Hemony. Het was een instrument van 23 klokken op basis B1 met een speeltrommel. Dit klokkenspel is verloren gegaan bij een torenbrand op zondagavond 13 mei 1725. Twee kleine klokjes staan achter het orgel in de kerk, ze hebben de brand overleeft. Het kleine klokje met een doorsnede van 51 cm heeft het opschrift: “LAUDABO NOMEN ESUS QUONIAM SUAVIS EST DMS (dominus) IN ETERNUM MISERICORDIA”. (Looft den Heere, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid). Het opschrift van de grootste klok, met een doorsnede van 56 cm luidt: “SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, FRANCISCUS HEMONY ME FEC (it) AMSTELODAMI”. (Gezegend zij de Naam des Heeren: Gemaakt door Franciscus Hemony te Amsterdam.

Van Bergen: (1959)

In 1959 worden er 37 klokken gegoten door van Bergen. Samen met de twee bewaard gebleven Hemoy-klokken komt dit instrument op 39 klokken met de basisklok C2. Dit instrument is met een klavier te bespelen. Het carillon is tot stand gekomen door giften van Dr. H. A. W. van der Vecht, burgers en bedrijven. In 1960 werd het ingespeeld door Leen ’t Hart.

Eijsbouts: (1973)

In 1973 worden er 41 nieuwe klokken gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts te Asten. Basis is G1, een luidklok gegoten in 1949 door Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen. Het instrument heeft een speelcabine met daarin een klavier en bandspeelwerk. Totaal 42 klokken, 3,5 oktaaf.

Eijsbouts: (2010)

In juni 2010 worden er 7 nieuwe discant klokjes aan het instrument toegevoegd. Hierdoor komt het totaal op 49 klokken, 4 oktaven + Cis””’ en D””’ in het klavier.
Tevens komt er een nieuwe speelcabine, nieuw klavier, nieuwe bedrading en worden de oude klepels vervangen door nieuwe. De oude magneethamers (van de carilloncomputer) worden verwijderd. Een nieuwe computer wordt geïnstalleerd met pneumatisch stoters op het klavier om de automatische melodieën elk kwartier te laten horen.