Auteur archief

nieuws item 3

nieuws item 3

asdf
asd
f
asdf
asd
f
as
df

admin

nieuws item 2

nieuwsitem 2

sdfgsfdg
sdf
g
sdfg
sdf
g
sdfgs

admin

nieuws item 1

nieuwsitem 1

sdfadf
gadfgsdfgsdfg
sdf
g
sdfgsdfg

admin

Carillonmarathon 9 mei 2013

Persbericht

CarillonMarathon op Hemelvaartsdag 9 mei 2013

Een prachtige boottocht over de IJssel met 5 maal een live carillonconcert. Inclusief lunch en diner aan boord van een partyschip.

 

Op Hemelvaartsdag 9 mei 2013 a.s. gaat weer de CarillonMarathon van start, een vaartocht over de IJssel met vijf carillonconcerten. Deze dag is een samenwerking tussen de werkgroep CarillonMarathon, onder voorzitterschap van de burgemeester van Doesburg dhr. K. Luesink, en de Rederij Keur.

Voor de 21e keer wordt de tocht gehouden. Hij bestaat uit een vaartocht met een partyschip over de rivier IJssel. Onderweg worden de Hanzesteden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem en Kampen aangedaan. Daar klinkt telkens een carillon concert.

Die vijf mooie historische steden bezitten allen een prachtig carillon dat speciaal voor deze gelegenheid door beiaardiers live wordt bespeeld, telkens na het aanleggen van het schip. In iedere stad is de gelegenheid om ook rond te dwalen door deze oude Hanzesteden.

De tocht begint in Doesburg met een kopje koffie/thee in het Middeleeuwse stadhuis en eindigt in Kampen, vanwaar men per bus naar de genoemde steden wordt teruggebracht. Aan boord worden lunch en een driegangen-diner geserveerd.

Het thema van de muziek is dit jaar “Kenner und Liebhaber”, evergreens en mooie composities van bekende componisten zoals Sweelinck, Mozart en Händel. Daarnaast zal vanaf iedere toren een werk klinken van Wim Franken, als een hommage aan deze vorig jaar overleden componist uit Deventer. Hij heeft veel betekend voor nieuwe Nederlandse beiaardmuziek.

Ieder jaar is het weer een feest om over een van Nederlands mooiste rivieren te varen en telkens te luisteren naar prachtige muziek die hoog van de oude torens klinkt.

 

Praktische informatie 9 mei 2013:

– 9.00 uur: koffie vooraf in het stadhuis van Doesburg

– busvervoer vanaf NS-station Dieren – Doesburg stadhuis,

(indien gewenst; vertrek + 8.45 uur, opgave bus vooraf noodzakelijk !)

– Thema “Kenner und Liebhaber” en composities van Wim Franken

– 9.15 – 9.45 uur: eerste concert Martinikerk Doesburg

– 10.00 uur: vertrek van het partyschip uit Doesburg

– Vaartocht: tussenstops in de havens van Zutphen, Deventer, Hattem, eindpunt Kampen,

– In die steden 5 verschillende carillonconcerten (ca. 30 minuten per concert)

– Lunch en diner aan boord

– Feestelijke aankomst in Kampen, alwaar muzikaal begeleid naar de luisterplaats

met een drankje ter afsluiting.

– Rond 20.30 uur aanvang terugreis per bus, naar de aangedane steden

– beiaardiers die de concerten geven:

Frans Haagen, Jan Achterkamp en Martien van der Knijff en Gert Oldenbeuving

– Kosten € 67,50 p.p. incl. lunch en diner (drankjes aan boord voor eigen rekening)

– Informatie en aanmelding: Tel. 038-4233033

www.rederijkeur.nl of  info@rederijkeur.nl

admin

Persbericht

Uit de nieuwsbrief medewerkers regio’s Apeldoorn en Parkbosch Schuylenburg nr 2 April 2011.

HET VERHAAL VAN DE BEIAARDIER

Door Martien van der Knijff

In het dorp waar ik geboren ben, speelde het carillon altijd vrolijke melodieën. Vlak voor het hele en halve uur.
Dan sloeg de klok een aantal slagen om de tijd aan te geven.
De grote klok werd elke middag om 12.00 uur geluid.
Om de luidklok te stoppen mochten wij aan het touw hangen.
Dat waren mijn eerste ervaringen met klokken.
Later, toen ik orgel ging studeren aan het Conservatorium van Rotterdam, kreeg ik les op het orgel van de Grote Kerk in Dordrecht.
Aan het einde van de les, als ik buiten de kerk kwam, begon de beiaardier te spelen.
Dit trok steeds meer mijn aandacht.
Na informatie te hebben ingewonnen over studiemogelijkheden ben ik ‘beiaard’ gaan studeren aan de Nederlandse Beiaardschool, een opleiding binnen het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Na het afstuderen in 1990 ben ik beiaardier van Hasselt geworden.
Later kwamen daar Katwijk aan Zee, Hattem en Elburg bij.
En sinds juni 2010 speel ik elkedonderdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur op het carillon van ’s Heeren Loo in Apeldoorn.
Op dit carillon speel ik vooral de bekende liederen voor de cliënten zoals kinderliedjes, het Nederlandstalige lied, kerst- of paasliederen en bekende klassiekers.
Suggesties zijn altijd welkom.
Er zit wel een beperking op het repertoire: hardrock of heavy metal en andere harde muziek gaat niet lukken, de muziek moet wel een melodie hebben.
Het lijkt me leuk om meer contact te hebben met de voorbijganger.

Verzoeknummers kunnen per e-mail aangevraagd worden, info@beiaardiermartien.nl. Vermeld een telefoonnummer, dan bel ik wanneer ik het verzoeknummer ga spelen.
Bij de receptioniste staat ook een postvakje voor mij.
Je kunt een aanvraag dus ook via de interne post naar mij sturen.

admin

Het Carillon

 

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Ida Gerhardt Oorlogsjaar 1941

admin

Het Carillon

De toren zingt, een klankenregen

Strooit parelend als een fontein

Haar melodietjes over ’t plein

En vult de straten en de stegen

 

Een liedje springt de winkels binnen

En rond de vraag naar kleur of prijs

Speelt zacht een tinkelende wijs,

Gespreid van eeuwen oude tinnen.

’t Is wonderlijk maar altijd weer

Word ik gevangen in de sfeer

Door ’t lied van ’t carillon geweven

De zilverige klokmuziek

Spint zacht een web van romantiek

Rondom het harde nuchtere leven.

Jan van Marion

admin

Bell Moods (NL)

Nederlandse vertaling van het gedicht “Bell Moods”
door Jef Rottiers:

Voor arm en rijk, voor jong en oud,
Voor allen die bestaan,
Van ‘s morgens vroeg, doorheen de nacht,
Zijn wij het uur
En slaan.

Ter kerke roepen wij de schaar,
Godvruchtig door en door;
En over straten, pleinen, velden,
Is ‘t luiden dan
Sonoor.

De kermisvreugde heerst alom,
Het jaarlijks feestgetij;
Om ‘t volk dat juicht en danst
en zingt
Is ‘t zwieren dan
Zo blij.

Verliezen wij een ware vriend
– zo zeldzaam hier beneên ?
Wiens heengaan diep ons harte
grieft,
Dan treuren wij
Meteen.

Nu naakt de zon de westerkim
En gaat het al ter rust;
Het woud verstomt, de avond
valt…
Dan zingen wij
Vol lust.

admin

Bell Moods

For rich and poor, for old and young,
For one and all alike;
From early morn, and all night long,
We mark the time,
And strike,

To call the people churchward bound,
For all to be on time;
With reverend and solomn sound,
To offer thanks,
We chime,

And for the fair, with songs and dance,
With joy we start to swing;
To bring the people in a trance,
In joyous mood,
We ring.

But when we sorrow for a friend,
A true and faithful soul;
Whose parting brings us grief no end,
In sympathy,
We toll.

And when the sun is setting West,
And nature’s beauties bring
A golden show ’r of peace and Rest,
With heart and soul,
We sing.

Kamiel Lefévere

admin

Het liedje van de beiaardier

Als ‘t vaantje wappert, beiaardier,
En kermis is geboren,
Dan wacht daarboven uw trouw klavier,
Dan spoedt ge u, koene beiaardier,
En klautert naar den toren.
Dan klinken uw klokjes over de stee:
“Lieve gebureman, komde gij mée?”
Dan klinken uw klokjes luide en lang,
Tingelinge tingelang,
Tingelinge tingelang,
Tingetinge tang!

En is de blijdag, beiaardier,
De Prinskensdag geboren,
Dan zit ge weder vóór uw klavier,
En laat uw deuntjes vrank en fier,
Uw schoonste deuntjes horen.
Dan klinken uw klokjes over de stee:
Voor onzen koning een vrome bêe:
“O Here behoed onzen vorst nog lang!”
Tingelinge tingelang,
Tingelinge tingelang,
Tingetinge tang!

En is de kerstnacht, beiaardier,
De grootse nacht geboren,
Dan rolt een traan op uw trouw klavier,
En wat ge deunt dan, beiaardier,
Dat zal wel de Hemel horen.
Dan klinken uw klokjes over de stee:
“Mensen van goeden wil zij vrêe!”
Dan klinkt uit uw klokjes eng’len zang,
Tingelinge tingelang,
Tingelinge tingelang,
Tingetinge tang!

Maar eens ook zult gij, beiaardier,
Van op uw hogen toren,
Volkrachtig konden op uw klavier,
Sa, taaie Vlaming, wees nu fier,
Uw hoogdag is geboren!
De Vlaming en is niet langer knecht,
De Vlaming bekomt zijn volle recht!
Dan deunen uw klokjes zegezang,
Tingelinge tingelang,
Tingelinge tingelang,
Tingetinge tang!

H. Broeckaert
admin