Carillonmarathon 9 mei 2013

Persbericht CarillonMarathon op Hemelvaartsdag 9 mei 2013 Een prachtige boottocht over de IJssel met 5 maal een live carillonconcert. Inclusief lunch en diner aan boord van een partyschip.   Op Hemelvaartsdag 9 mei 2013 a.s. gaat weer de CarillonMarathon van start, een vaartocht over de IJssel met vijf carillonconcerten. Deze dag is een samenwerking tussen …

Persbericht

Uit de nieuwsbrief medewerkers regio’s Apeldoorn en Parkbosch Schuylenburg nr 2 April 2011. HET VERHAAL VAN DE BEIAARDIER Door Martien van der Knijff In het dorp waar ik geboren ben, speelde het carillon altijd vrolijke melodieën. Vlak voor het hele en halve uur. Dan sloeg de klok een aantal slagen om de tijd aan te …

Het Carillon

  Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht, – toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokketoren na ’t donker-bronzen urenslaan ving, over heel de stad te horen, de beiaardier te spelen aan. Valerius: – een statig zingen waarin de …

Het Carillon

De toren zingt, een klankenregen Strooit parelend als een fontein Haar melodietjes over ’t plein En vult de straten en de stegen   Een liedje springt de winkels binnen En rond de vraag naar kleur of prijs Speelt zacht een tinkelende wijs, Gespreid van eeuwen oude tinnen. ’t Is wonderlijk maar altijd weer Word ik …

Bell Moods (NL)

Nederlandse vertaling van het gedicht “Bell Moods” door Jef Rottiers: Voor arm en rijk, voor jong en oud, Voor allen die bestaan, Van ‘s morgens vroeg, doorheen de nacht, Zijn wij het uur En slaan. Ter kerke roepen wij de schaar, Godvruchtig door en door; En over straten, pleinen, velden, Is ‘t luiden dan Sonoor. …

Bell Moods

For rich and poor, for old and young, For one and all alike; From early morn, and all night long, We mark the time, And strike, To call the people churchward bound, For all to be on time; With reverend and solomn sound, To offer thanks, We chime, And for the fair, with songs and …

Het liedje van de beiaardier

Als ‘t vaantje wappert, beiaardier, En kermis is geboren, Dan wacht daarboven uw trouw klavier, Dan spoedt ge u, koene beiaardier, En klautert naar den toren. Dan klinken uw klokjes over de stee: “Lieve gebureman, komde gij mée?” Dan klinken uw klokjes luide en lang, Tingelinge tingelang, Tingelinge tingelang, Tingetinge tang! En is de blijdag, …