Bell Moods (NL)

Nederlandse vertaling van het gedicht “Bell Moods”
door Jef Rottiers:

Voor arm en rijk, voor jong en oud,
Voor allen die bestaan,
Van ‘s morgens vroeg, doorheen de nacht,
Zijn wij het uur
En slaan.

Ter kerke roepen wij de schaar,
Godvruchtig door en door;
En over straten, pleinen, velden,
Is ‘t luiden dan
Sonoor.

De kermisvreugde heerst alom,
Het jaarlijks feestgetij;
Om ‘t volk dat juicht en danst
en zingt
Is ‘t zwieren dan
Zo blij.

Verliezen wij een ware vriend
– zo zeldzaam hier beneên ?
Wiens heengaan diep ons harte
grieft,
Dan treuren wij
Meteen.

Nu naakt de zon de westerkim
En gaat het al ter rust;
Het woud verstomt, de avond
valt…
Dan zingen wij
Vol lust.